ติดต่อข้อมูล

ที่ตั้งโรงงาน:
ที่อยู่:
เขตอุตสาหกรรม Jinlu, Beibaixiang Town, Yueqing, Wenzhou City, Zhejiang Province, China
โทรศัพท์:
+86 18767775615
มีคําถามหรือไม่?

helispring@163.com

โปรดระบุสิ่งต่อไปนี้ในคําถามของคุณ:
1. ข้อมูลส่วนบุคคลหรือข้อมูลทางธุรกิจ
2. ให้คําขอผลิตภัณฑ์โดยละเอียด
3. สอบถาม MOQ, ราคาต่อหน่วย ฯลฯ


โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าข้อมูลติดต่อของคุณถูกต้อง ข้อความของคุณจะถูกส่งไปยังผู้รับโดยตรงและจะไม่แสดงต่อสาธารณะ เราจะไม่แจกจ่ายหรือขายข้อมูลส่วนบุคคลของคุณให้กับบุคคลที่สามโดยไม่ได้รับอนุญาตอย่างชัดแจ้งจากคุณ