สําหรับคําอธิบายโดยละเอียดเกี่ยวกับการทํางานของเครื่องสปริงก่อนอื่นให้ทําความเข้าใจการใช้งานและการบํารุงรักษาเครื่องสปริงม้วนจากนั้นจึงเข้าใจหลักการพื้นฐานและหลักการทํางานของเครื่องสปริง

1. การใช้และการบํารุงรักษาเครื่องรีด:

1. การปรับเครื่องสปริงสามารถแบ่งออกเป็นการปรับครั้งเดียวของสถาบันต่าง ๆ และการปรับโดยรวมขององค์กรที่เกี่ยวข้องกับแต่ละองค์กร เมื่อปรับเครื่องสปริงจําเป็นต้องเลือกและติดตั้งเครื่องมืออย่างถูกต้องเช่นลวดลูกกลิ้งให้อาหารประเภทต่างๆ Cam เพลาแกนมีดตัดก้านด้านบน ฯลฯ จากนั้นปรับรายการตามรายการตามความต้องการของกระบวนการ เนื้อหาของการปรับครั้งเดียวมีดังนี้:

1) การปรับหน่วยงานตัด:
หน่วยงานตัดคือการทํางานกับแกนกลางของมีดตัดในเวลาเดียวกันกับแกนกลางของแกนกลางและทําให้ผลิตภัณฑ์สปริงสําเร็จรูปเสร็จสมบูรณ์ ช่องว่างระหว่างมีดตัดและแกนกลางควรเป็น 0.05mm-0.1mm จุดศูนย์กลางของวงกลมมิฉะนั้นจะทําให้ปลายวงแหวนเสียรูประหว่างการตัดหรือทําให้ศูนย์สีเหลืองโดโคไม่เสถียร เมื่อทําสปริงอัตราส่วนการหมุนแบบม้วนขึ้นสามารถเพิ่มขนาดแกนแกนได้ทําให้มีบทบาทในการรองรับวงแหวนกกในเวลาเดียวกัน

2) การปรับความยาวของการให้อาหารและจํานวนวงกลมทั้งหมด:
ความยาวการให้อาหารขึ้นอยู่กับจํานวนฟันของเกียร์ สําหรับเครื่องโรลสปริงที่มีการป้อนเกียร์ที่ไม่สมบูรณ์จะมีการควบคุมจํานวนฟันของเกียร์ที่ไม่สมบูรณ์และขยายความยาวของสปริง
จํานวนเฟือง (Z) = ความยาวการขยายตัว (มม.)/ค่าสัมประสิทธิ์การป้อนของสปริง
ความยาวการขยายตัวของสปริง (L) = (สปริงด้านนอกคลาสสิก - เส้นผ่านศูนย์กลางของลวดเหล็ก) × ∏ ×วงกลมทั้งหมด
หลังจากได้รับเกียร์ของเกียร์ที่ต้องการแล้วให้ติดตั้งหน้าแปลน (โปรดทราบว่าตําแหน่งของช่องว่างในเกียร์ถูกทิ้งไว้ที่ตําแหน่งการทํางานของมีดตัด) และคุณจะได้รับวงกลมทั้งหมดที่ต้องการ

3) ปรับการปรับระหว่างวงกลมที่รองรับ:
เมื่อสปริงอัดม้วนถูกบีบอัดปลายทั้งสองจะต้องแน่นและมีข้อกําหนดบางประการสําหรับความยาวของการวาง มิฉะนั้นจะส่งผลต่อลักษณะการทํางานของฤดูใบไม้ผลิ นอกจากนี้ยังมีแรงบางอย่างและแน่นหนาเพื่อป้องกันจุดสิ้นสุดของจุดจบ เมื่อสปริงยืดม้วนด้วยแรงดึงเริ่มต้นก็ต้องไม่มีช่องว่างในแต่ละวงกลม ทั้งสองสถานการณ์ข้างต้นจะต้องมีการปรับและกระชับในวงกลม
เมื่อเครื่องสปริงม้วนชุดนี้ถูกดีบักและขันให้แน่นก่อนอื่นให้ดูว่าลวดเป็นเส้นตรงหรือไม่ทําให้ลวดเหล็กผ่านได้อย่างราบรื่นจากนั้นปรับมุมแท่งด้านบน แต่ความหนาแน่นไม่สามารถใหญ่เกินไปเพื่อไม่ให้เส้นผ่านศูนย์กลางเมื่อพบแผงลวด

4) การปรับความสูงอิสระระยะทางและวงกลมที่มีประสิทธิภาพ:
ความยาวของสปริงจะถูกปรับในการผลักด้านในและส่วนด้านนอก: การผลักด้านในซึ่งเป็นการปรับแกนตรงที่ดันด้านในเพื่อขับเคลื่อนปลอกแขนเพื่อดันสปริงเพื่อเปิดสปริงของสปริง หลักการของการผลักแกนตรงและเปิดระยะทางความยาวของการกดเสาสามารถปรับได้โดยสกรูใต้ก้านกระโดดที่ขับเคลื่อนด้วยลูกเบี้ยว ส่วนด้านนอกขับเคลื่อนด้วยลูกเบี้ยว
ความสูงและพิทช์ฟรีจะถูกปรับโดยสลักเกลียวปรับด้านล่างมีดเว้นระยะห่าง ปรับสกรูลงความสูงที่สั้นลงและระยะทางที่เล็กลง ในทางตรงกันข้ามความยาวของระยะทางระยะทางขนาดใหญ่และวงกลมที่มีประสิทธิภาพจะถูกปรับตามระยะทางตัวแปร

5) การปรับฤดูใบไม้ผลิคลาสสิกภายนอก:
ส่วนใหญ่เป็นการปรับหน่วยงานจําแนกภายนอก เมื่อสปริงทรงกระบอกม้วนงอก้านด้านบนจะถูกยึดหรือหมุนไปยังตําแหน่งที่เหมาะสม จําเป็นต้องปรับด้านในของแกนด้านบนหรือด้านนอกเท่านั้นดังนั้นจึงไม่จําเป็นต้องปรับเส้นผ่านศูนย์กลางของอุปกรณ์ การปรับค่อนข้างง่าย เมื่อสปริงสปริงรูปม้วนและสปริงนูนขนาดกลางต้องติดตั้งลูกเบี้ยวขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางแปรผัน
สปริงสปริงแบบม้วนขึ้นเริ่มต้นจากปลายเส้นผ่านศูนย์กลางขนาดเล็กไปจนถึงปลายเส้นผ่านศูนย์กลางขนาดใหญ่ กระบวนการทํางานของลูกเบี้ยวเส้นผ่านศูนย์กลางแปรผันจะถูกเปลี่ยนจากจุดสูงสุดไปยังจุดต่ําสุด แกนด้านบนกลับไปที่ตําแหน่งของหัวกลิ้งและเริ่มรอบใหม่

A. ใบมีดของเพลาหลัก:
เครื่องสปริงม้วนก้านด้านบนคู่แกนหลักเริ่มตัดปากใบมีดของสปริงเท่านั้นดังนั้นบางครั้งจึงเรียกว่ามีดแกนและการเจียรใบมีดนั้นค่อนข้างง่าย คลาสสิกด้านนอกของแกนกลางควรน้อยกว่าเส้นผ่านศูนย์กลางภายในของสปริง แต่ไม่ควรเล็กเกินไปมิฉะนั้นจะทําให้สปริงทําให้เกิดหัวขั้นต้นเมื่อตัดออก ในเวลาเดียวกันช่องว่างระหว่างมีดตัดและเพลาแกนไม่ควรใหญ่เกินไป

B. การปรับแกนด้านบน:
แกนด้านบนคือเส้นผ่านศูนย์กลางของสปริง เส้นผ่านศูนย์กลางของสปริงเมื่อแกนด้านบนเคลื่อนที่ไปทางแกนกลาง เส้นผ่านศูนย์กลางของแกนด้านบนล่างจะเคลื่อนที่ไปยังทิศทางของแกนแกนที่ใหญ่กว่ามิฉะนั้นจะมีขนาดเล็ก

2. ทางเลือกและการใช้งานที่เหมาะสมของงานม้วนสีเหลือง:
การทํางานของเครื่องสปริงส่วนใหญ่รวมถึงล้อให้อาหาร, บอร์ดนําทาง, แกนบน, ลูกเบี้ยว, เพลาหลัก, มีดตัด, มีดเว้นวรรค, เกียร์ไม่สมบูรณ์ ฯลฯ การเลือกเวิร์กโฟลว์จะส่งผลโดยตรงต่อคุณภาพของม้วนสีเหลืองหรือไม่

ข้อ ควร ระวัง:
1) การบังคับเลี้ยวของมอเตอร์สอดคล้องกับการบังคับเลี้ยวของเฟืองเครื่องหรือไม่
2) ฟันซี่แรกของเกียร์ที่ไม่สมบูรณ์ต่ํากว่าฟันซี่ที่สอง ในฐานะที่เป็นฟันเปลี่ยนฟันจะถูกสัมผัส
3) ล้อมือต้องหมุนก่อนบูตเพื่อตรวจสอบว่าเป็นเรื่องปกติหรือไม่
ประการที่สองโครงสร้างพื้นฐานและหลักการทํางานของเครื่องสปริง:
เครื่องสปริงกลิ้งสามารถแบ่งออกเป็นห้าส่วน: สถาบันโดยตรงของโรงเรียน, กลไกการให้อาหาร, กลไกเส้นผ่านศูนย์กลางตัวแปร, กลไกการควบคุมระดับเสียงและกลไกการตัด

1. สถาบันตรง:
ตําแหน่งของสถาบันโดยตรงของโรงเรียนอยู่ระหว่างชั้นวางอาหารและล้อให้อาหาร ประกอบด้วยล้อกลิ้งโดยตรงสองชุด วัตถุประสงค์ของระบบตรงของโรงเรียนคือการกําจัดการดัดและการเสียรูปของลวดเดิม , เพื่อปรับปรุงความแม่นยําของสปริงม้วน

2. หน่วยงานจัดส่งอาหารสัตว์:
กลไกการป้อนเป็นอุปกรณ์ที่ขับเคลื่อนลวดไปยังลวดตรงด้วยล้อป้อนหนึ่งหรือสองคู่เพื่อดันลวดเหล็กเพื่อขับเคลื่อนลวด เกียร์บนล้อป้อนของเกียร์ที่ไม่สมบูรณ์จะใช้เพื่อให้เสร็จสมบูรณ์ ความเร็วของล้อลูกกลิ้งบนและล่างเท่ากัน แต่ทิศทางการหมุนตรงกันข้าม การหมุนวงล้อให้อาหารคือหนึ่งสัปดาห์ ความยาวของล้อป้อนคือปริมณฑลของล้อป้อน ความยาวการขยายตัวของสปริงสามารถกําหนดได้โดยวงกลมการหมุนของล้อป้อน

3. สถาบันหม้อแปลงไฟฟ้า:
เส้นผ่านศูนย์กลางตัวแปรหมายถึงกลไกการควบคุมของเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของสปริงเมื่อสปริงถูกรีดรอบสปริง
เมื่อผลิตสปริงทรงกระบอกสปริงจะไม่เปลี่ยนแปลงและแท่งด้านบนทั้งสองจะถูกปรับให้อยู่ในตําแหน่งที่สอดคล้องกัน
เมื่อผลิตสปริงขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางสลักเกลียวสองตัวของสปริงนูนกลางรูปกรวยและแท่งบนและหลังจะถูกคลายออกเพื่อให้เสาด้านบนหยอกล้อและหดตัวไปมาในใบมีดเพื่อเปลี่ยนเส้นเมอริเดียนภายนอกของสปริง วัตถุประสงค์ของการผลิตสปริงตัวแปรต่างๆ

4. หน่วยงานเปลี่ยนสลิปประหยัด:
กลไกการเปลี่ยนระยะทางเป็นหน่วยงานที่ควบคุมสปริง มีสถาบัน 2 ประเภทในเครื่องนี้:
1) ประกอบด้วยมีดเว้นวรรคและลูกเบี้ยวแปรผัน ลูกเบี้ยวตัวแปรเป็นวงกลมที่มีประสิทธิภาพของสปริงควบคุมและสลักเกลียวด้านล่างสลักเกลียวของมีดเว้นวรรคจะปรับความสูงของสปริง
2) ขับรถจากลูกเบี้ยวเพื่อทํามีดจากเครื่องเพื่อประเมินสปริงระยะห่างขนาดใหญ่ได้ดีขึ้น

5. กลไกการตัด:
กลไกการตัดคือการเคลื่อนไหวการประมวลผลครั้งสุดท้ายของสปริงสปริงหลังจากการก่อตัวของการก่อตัว