สปริงอัดเป็นสปริงชนิดหนึ่งที่ทํางานโดยการบีบอัดหรือดันกลับเมื่อใช้แรงกับมัน มันเป็นหนึ่งในสปริงที่ใช้กันมากที่สุดในอุตสาหกรรมต่างๆเนื่องจากความเรียบง่ายและความเก่งกาจ หน้าที่หลักของสปริงอัดคือการจัดเก็บพลังงานและปล่อยออกมาเมื่อจําเป็น

สปริงอัดทําจากวัสดุที่หลากหลายรวมถึงเหล็กสแตนเลสไทเทเนียมและโลหะผสมต่างๆ การเลือกใช้วัสดุขึ้นอยู่กับการใช้งานและระดับความต้านทานการกัดกร่อนที่ต้องการ สปริงสามารถผลิตได้ในรูปทรงและขนาดต่างๆ และสามารถออกแบบด้วยการกําหนดค่าปลายที่หลากหลายรวมถึงปลายปิดและปลายเปิด

อัตราสปริงของสปริงอัดถูกกําหนดเป็นปริมาณแรงที่ต้องใช้ในการบีบอัดสปริงในระยะที่กําหนด นี่เป็นปัจจัยสําคัญในการกําหนดความสามารถของสปริงในการรองรับน้ําหนักและวิธีที่จะตอบสนองต่อโหลดที่แตกต่างกัน อัตราสปริงสามารถปรับได้โดยการเปลี่ยนเส้นผ่านศูนย์กลางลวดจํานวนขดลวดและระยะห่างระหว่างขดลวด

สปริงอัดสามารถพบได้ในการใช้งานที่หลากหลายรวมถึงระบบกันสะเทือนยานยนต์อุปกรณ์การแพทย์เครื่องใช้ในครัวเรือนและอื่น ๆ อีกมากมาย มักใช้ในอุปกรณ์ที่ต้องการแรงในระยะทางสั้น ๆ เช่นการคลิกเมาส์ นอกจากนี้ยังใช้กันทั่วไปในอุตสาหกรรมการบินและอวกาศเพื่อให้ระบบลดแรงสั่นสะเทือนในระบบควบคุม

เมื่อออกแบบสปริงอัดสิ่งสําคัญคือต้องพิจารณาข้อกําหนดด้านโหลดและการเดินทางรวมถึงสภาพแวดล้อมการทํางาน สปริงต้องได้รับการออกแบบให้ทนต่อภาระสูงสุดที่จะต้องได้รับรวมถึงสภาพแวดล้อมที่จะใช้ ตัวอย่างเช่นหากจะใช้สปริงในสภาพแวดล้อมที่มีอุณหภูมิสูงวัสดุจะต้องสามารถทนต่อความร้อนได้

การกําหนดค่าปลายสปริงอัดเป็นอีกปัจจัยสําคัญที่ต้องพิจารณา สปริงอัดปลายปิดถูกขดอย่างแน่นหนาและปลายจะรวมกันทําให้เหมาะสําหรับการใช้งานที่สปริงจะรับน้ําหนักตามแนวแกน สปริงอัดปลายเปิดมีปลายขดลวดแยกออกจากกันทําให้มีความยืดหยุ่นมากขึ้นและทําให้เหมาะสําหรับการใช้งานที่สปริงจะต้องรับน้ําหนักในแนวรัศมี

สิ่งสําคัญประการหนึ่งของการออกแบบสปริงอัดคือเพื่อให้แน่ใจว่าจะไม่ประสบกับชุดถาวรหรือการเสียรูปของพลาสติกเมื่อรับภาระ สิ่งนี้สามารถทําได้โดยการออกแบบสปริงด้วยจํานวนขดลวดและเส้นผ่านศูนย์กลางลวดที่เหมาะสม

สรุปได้ว่าสปริงอัดเป็นสปริงอเนกประสงค์และใช้กันทั่วไปซึ่งสามารถพบได้ในการใช้งานที่หลากหลาย พวกเขาถูกออกแบบมาเพื่อเก็บพลังงานและปล่อยเมื่อจําเป็นและสามารถทําจากวัสดุที่หลากหลายขึ้นอยู่กับการใช้งานและระดับความต้านทานการกัดกร่อนที่ต้องการ อัตราสปริงการกําหนดค่าปลายและสภาพแวดล้อมการทํางานเป็นปัจจัยสําคัญที่ควรพิจารณาเมื่อออกแบบสปริงอัด ด้วยการออกแบบและวิศวกรรมที่เหมาะสมสปริงอัดสามารถให้ประสิทธิภาพที่เชื่อถือได้เป็นเวลาหลายปี